Annonsering

Det går bra att annonsera i VATTEN. Riktpris för en helsidesannons (färg) är 9 000 SEK, halvsida 4 500 SEK. Tidskriften ges ut fyra gånger om året: i mars, juni, oktober och december. Deadline för annonser är en månad innan utgivningsdatum.

Vi erbjuder även paketpriser för stödjande medlemskap:
Stödjande medlemskap med annonspaket i två nummer av Vatten (ink 3 tidningar): 19 500 kr
Stödjande medlemskap med annonspaket i fyra nummer av Vatten (ink 3 tidningar): 34 800 kr
Se Föreningen Vattens hemsida för mer information angående medlemskap och annonspaket.

Kontakta redaktionen för mer information, t.ex. angående utformning av annonser.