Kontakta Tidskriften VATTEN

Tidskriften VATTEN

Redaktör: Magnus Persson
Teknisk Vattenresurslära
LTH/Lunds Universitet, Box 118, S-221 00 Lund
Tel: 046-222 8990
E-post: Magnus.Persson@tvrl.lth.se

Ansvarig utgivare: Rolf Larsson
E-post: Rolf.Larsson@tvrl.lth.se

Redaktionskommitté

Sammankallande: Johanna Sörensen
Teknisk Vattenresurslära
046-222 44 87

Ledamot: Stefan Marklund
Luleå Tekniska Universitet
0920-491057

Ledamot: Günther Leonhardt
Luleå Tekniska Universitet

Ledamot: Bengt Karlsson
Uppsala Universitet

Ledamot: Thomas Pettersson
Chalmers Tekniska Högskola

Föreningen Vatten

Kansliet: c/o Föreningshuset
E-post: kansliet@foreningenvatten.se