Kontakta Tidskriften VATTEN

Tidskriften VATTEN

Redaktör: Magnus Persson
Teknisk Vattenresurslära
LTH/Lunds Universitet, Box 118, S-221 00 Lund
Tel: 046-222 8990
E-post: Magnus.Persson@tvrl.lth.se

Ansvarig utgivare: Rolf Larsson
E-post: Rolf.Larsson@tvrl.lth.se

Föreningen Vatten

Kansliet: c/o Föreningshuset
E-post: kansliet@foreningenvatten.se