Skip to content

Om Tidskriften VATTEN

Tidskriften VATTEN ges ut av Föreningen Vatten som grundades 1944. Första numret av VATTEN kom ut 1945. Tidskriften ges ut fyra gånger om året: 15 mars, 15 juni, 15 oktober och 15 december. Föreningen Vatten ska verka för vård av och rätt hushållning med vattentillgångarna och en god vattenmiljö. I denna anda publicerar Tidskriften VATTEN tekniska och vetenskapliga artiklar med stor bredd inom vattenområdet, notiser av olika slag och information om föreningens aktiviteter för medlemmarna.

VATTEN tar gärna emot material för publicering, se instruktioner för författare. Om du har information från företag eller annan information som du önskar få in som en notis, skicka den till redaktionen.

Är du intresserad av vatten? – gå med i Föreningen Vatten!