Tidskriften Vatten


Läs senaste numret!

Tidskriften VATTEN är ett organ för Föreningen Vatten och kommer ut 4 ggr/år. Vi publicerar tekniskt/vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vatten-området.

Synpunkter efterfrågas

Vi vill gärna ha Dina synpunkter på vad som eventuellt inte fungerar eller vad som kan förbättras. Skicka till redaktören: Magnus.Persson@tvrl.lth.se

Senaste artiklarna