Sexton år senare, kommentarer till debattartikel Vatten – demokrati och inflytande med ett nytt EG-direktiv (Vatten 56:51-55) / Sixteen year later, comments on the article Water – democracy and influence with a new EC-directive

Sexton år senare, kommentarer till debattartikel Vatten – demokrati och inflytande med ett nytt EG-direktiv (Vatten 56:51-55) / Sixteen year later, comments on the article Water – democracy and influence with a new EC-directive

Med anledning av arbetet med EUs vattendirektiv skrev jag 2000 en debattartikel med titeln »Vatten – demokrati och inflytande med ett nytt EG-direktiv» (Karlsson 2000). Eftersom vattendirektivet hade en tidplan med flera delmål kändes det då frestande att beskriva ett framtidsscenario. Artikeln andas enorm optimism och entusiasm – svår att förstå så här i efterhand. Att tidplanen skulle spricka var väntat, men att så lite har hänt under den tid som passerat känns i dag mycket märkligt. Trots att miljön ideligen uppmärksammas är EUs ramdirektiv för vatten med dess goda och viktiga intentioner ett nästintill okänt begrepp för många. Syftet med denna nya debattartikel är att göra en uppföljning av den gamla artikeln och att kommentera mina prediktioner av framtiden med facit på hand.

Författare Anders Karlsson,
Årgång 2016
Nummer 3
Sida 187-191
Utgåva