Tidskriften VATTEN

Tidskriften VATTEN är ett organ för Föreningen Vatten och kommer ut med 4 nummer per år (normalt 15 mars, 15 juni, 15 oktober och 15 december). Vi publicerar tekniska och vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vattenområdet.

Synpunkter efterfrågas

Vi vill gärna ha Dina synpunkter på vad som eventuellt inte fungerar eller vad som kan förbättras. Skicka till redaktören: Magnus.Persson@tvrl.lth.se

Läs senaste numret!

Senaste artiklarna