Tidskriften Vatten


Läs senaste numret!

Tidskriften VATTEN är ett organ för Föreningen Vatten och kommer ut med 4 nummer per år (normalt 15 mars, 15 juni, 15 oktober och 15 december). Vi publicerar tekniskt/vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vatten-området.

Synpunkter efterfrågas

Vi vill gärna ha Dina synpunkter på vad som eventuellt inte fungerar eller vad som kan förbättras. Skicka till redaktören: Magnus.Persson@tvrl.lth.se

Senaste artiklarna