Skip to content

Tidskriften VATTEN

Vi publicerar tekniska och vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vattenområdet.

Sprid din kunskap!

  • Nå ut snabbt till hela vattensverige
  • Minimal insats – från några timmars arbete
  • Redaktionen ordnar en proffsig layout
  • Gratis och med spridning i hela världen

Skicka din artikel eller idé till redaktören: johanna.sorensen@tvrl.lth.se. Du kan läsa mer om hur du skriver under Instruktioner för författare.

Tidskriften VATTEN kommer ut med 4 nummer per år (normalt 15 mars, 15 juni, 15 oktober och 15 december). Läs senaste numret!