Början på Sveriges framtida dricksvattenförsörjning

Början på Sveriges framtida dricksvattenförsörjning

Genom att under vintern lagra dricksvatten i den sedimentära berggrunden kan kommuner säkra och transportera en hel årsförbrukning av vatten. Metoden som undersöks i Kristianstad kan vara lösningen på Sveriges vattenbrist under sommaren.

Författare Kristofer Hägg, Linda Randsalu
Årgång 2017
Nummer 3
Sida 111-114
Utgåva