Så kan vi minska läkemedelsutsläppen från avloppsreningsverken

Så kan vi minska läkemedelsutsläppen från avloppsreningsverken

De svenska avloppsreningsverken klarar inte av att rena bort alla de tusentals läkemedel som dagligen konsumeras i samhället och hamnar i avloppsvattnet. För att få bukt med problemet bör vi överväga att uppgradera reningsverken med nya reningsmetoder baserade på ozon eller aktivt kol.

Författare Maja Ekblad
Årgång 2017
Nummer 1-2
Sida 53-54
Utgåva