Uppströmsarbete: Detektivarbete för ett renare vatten

Uppströmsarbete: Detektivarbete för ett renare vatten

Arbetet med att hindra föroreningar från att hamna i vattnet, det så kallade uppströmsarbetet, kan leda till stor miljönytta om det görs på ett systematiskt sätt. En arbetsmodell har nu tagits fram för att underlätta och strukturera arbetet.

Författare Emma Fältström
Årgång 2017
Nummer 1-2
Sida 51-52
Utgåva